Nikkerud

Nikkerud

Nikkerud er en husmannsplass under Skramnes Gård.

Tegning: Grethe Lysaker Seljenes

Hans Jensen (1882-1963) var fra Konnerud. Han skrev mye om Konnerudtraktene, og han var veldig interessert i naturhistorie og lokalhistorie. Mange artikler i Drammens og Oplands turistforenings årbøker er skrevet av Hans Jensen. Her holder han foredrag på Nikkerud.

Husmannsplassen


Denne plassen ble trolig ryddet i den såkalte "rud-tida" - antakelig på 1500-tallet. Rud betyr "rydning i skogen". Nikkerud var husmannsplass under Skramnes gård i Mjøndalen. Denne gården var eid av kirken og brukt som prestenkesete. Nikkerud tilhørte derfor på 1600, 1700 og halve 1800-tallet Haug kirke på Eiker.

I 1850 ble Skramnes gård og Nikkerud solgt til Gulbrand Skamarken fra Tyristrand, og gården har siden vært i slektens eie.


Den tidlige industrien på Eiker var knyttet til sagbruk eller bergverk. Husmennene i bygda var derfor ofte sagbruksarbeidere eller bergverksarbeidere i tillegg til at de drev jorda på plassen de bodde. Ut ifra dette kan vi si at Nikkerud representerer en typisk husmannsplass på Eiker.


Etter hvert ble det slutt på husmannskontraktene, og plassen fungerte nå mer som et utleid bruk. Leietakerne har vært flere. Mange husker godt de siste leietakerne, Klara og Håkon Ingebretsen, som drev servering fram til plassen ble fraflyttet i 1960. Fra 1973-1994 ble Nikkerud leid ut til Drammen politiets idrettslag.

Klara Ingebretsen sammen med hunden Lappi på Nikkerud på 50-tallet. Foto: Reidar Halden

Husmenn


I første halvdel av 1700-tallet bodd Eric Christoffersen på Nikkerud. Etterkommerne hans var husmenn her helt fram til slutten av 1870-tallet. Etter Eric overtok sønnen Ole Erichsen. Datteren hans, Ingeborg og mannen Halvor Olsen, ble de neste brukerne. Deres sønn, Ole Halvorsen, var både husmann og bergarbeider. Den siste i slekta, som bodde på Nikkerud, var Oles sønn, Halvor Olsen. I tillegg til å være husmann jobbet Halvor i Nikkerudgruvene, som ligger 200m sørøst for denne plassen.

Tegning: Grethe Lysaker Seljenes

Kavlemyrbakken lå rett ved Nikkerud


Denne hoppbakken ble opparbeidet av Strømsgodset idrettsforening i 1947 og var i bruk til midten av 60-tallet.