Laksefiske

Laksefiske

Villaks er i dag sjelden kost! Men slik har det ikke alltid vært…


Mye har vært skrevet om laksefiske i Drammenselva – og spesielt om fisket under Hellefossen, men hvordan var laksefisket nedover i elva – på Nedre Eiker? Hvilken betydning hadde laksen her?


Informasjon om dette tror jeg ikke er samlet, men jeg har dokumentasjon på at eierne av Skramnes Gård drev fiske.

Regnskap og oversikt på trefjøler

Skramnes Gård ligger på sørsiden av Drammenselva og har en sammenhengende elvestrekning på rundt 900 meter med tilhørende rettigheter. Gården hadde en allsidig og tradisjonell drift med husdyrhold, dyrking av korn, poteter og skogsdrift – og i tillegg til dette laksefiske. Gården hadde fram til jernbanen kom i 1868, god tilgang til elva, men siden elva var viktig i gårdens drift, ble det anlagt to jernbaneoverganger. Gårdsveien i vest førte ned til brygge med båtstø og fiskerhus. Det var også mudret opp slik at båter greit kom inn.

I regnskapsbøkene som er oppbevart på gården, finnes oversikt over ansatte og deres lønn. Her kan vi lese: «Nils Johansen Sand ankommen til Skramnæs som fiskegut i August Maaned1887». På gamle trefjøler har eierne sirlig ført oversikt over laksefisket. Fjølene inneholder detaljerte opplysninger om dato for fiske, antall laks, vekt på hver fisk og samlet vekt, hvem som rodde båten og pris.


Laksen ble distribuert videre – oftest med rutebåten Snap D/S som gikk i rute mellom Krokstad og Fiskebryggen på Bragernes mellom 1894 og 1916.

Nils Johansen Sand - røyert

I mange av disse årene var det den tidligere nevnte røyerten (rorskaren) Nils Johansen Sand som deltok på fisket. I tillegg til å være røyert, var han tjenestedreng på gården. Bildene viser en oversikt over hva han tjente.

På denne fjøla fra 1910 kan vi på baksiden lese:

"Begynte at fiske Fredag 10de Juni, og avsluttet den 26de August. Bernhard Fiskegut var med og fik akkurat 50 Lax og blev udbetalt med 75,00 Kroner.

Peder Lysaker været med og faat 6 Stk Lax. Alt i alt i Aaret 1910 – 56 Stk. Lax.

Den største laksen var på 18,5 kg – og lakseprisen var på kr 2,20."

Eierne – Jørgen og Christoffer Skramnes skriver i 1917: "Efter Regnskab for 39 Aars Fiske indtil udgangen af Aaret 1916 er gjennomsnitsudbyttet for disse 39 Aar 333,7 Kg. Lax pr Aar." Fisket ble utført med drivgarn – et fiskeredskap som består av garn som festes sammen til lenker og holdes flytende i overflaten ved hjelp av flytere – blåser. (snl.no)

Andreas Andersen – tømmerfløter, røyert og isskjærer

I 1979-80 intervjuet Bengt Arne Røyne en rekke eldre personer på Eiker – blant annet Andreas Andersen. Andreas ble født i 1895 på Krok - ikke langt fra Skramnes. Fra han var liten gutt hadde han Skramnes og elva som tumleplass – og fra han var gammel nok, var han fast avløser da Berhard fiskegut gikk for presten.

Etter hvert ble han også Christoffers hjelpemann under laksefisket. I dette intervjuet forteller han: "Fiskerhytta var sparsomt innredet, med bare noen kasser å sitte på. Fangsredskap lå ordnet og klart til bruk. På golvet sto alltid en iskasse for å kjøle temperaturen mens laksesesongen pågikk. En svartsvidd kaffekjele full av brent grut sto på en kubbe. En kvartrull (skråtobakk) lå ved siden av. I en krok sto øsekar, som ble nyttet til spyttebakk."

Gården hadde eget ishus som lå i skyggen av fjøset. Det var isolert med tolv tommers sagflisfyll. Golvet var dekket med flis. I rommet var det stablet store isblokker, skåret på elva vinteren før.

Christoffer og Jørgen Skramnes

Brødrene overtok Skramnes etter foreldrene rundt 1870, men det var Christoffer som var jegeren og fiskeren. På bildet står han ved siden av Bestemor Flårtuten. På 1890-tallet var Christoffer på bjørnejakt i Lardal sammen med sin gode jaktkamerat Kresten Thorrud. I nærheten av et fjell som het Floretuten traff de på ei binne med to unger. Det ble sagt at dette var den siste bjørnen som ble skutt i distriktet. Men ifølge Kresten Thorrud skal to unggutter fra Sandsvær ha skutt en bjørn 10 år seinere – denne ble også stoppet ut. Christoffer var også en ivrig elgjeger, og han skal ha skutt over 200 elger.


Det var Christoffer som sto for laksefisket. På sine gamle dager – han ble over 90 år – kunne han ta fram tegneboka (lommeboka), ta fram noen sedler og med glimt i øye si: "Det lukter laks av dem alle…"

Kilder:

  • Gamle papirer/notater/brev funnet på loft
  • Trefjøler med lakseregnskap
  • Gårdens regnskapsbok
  • Bengt Arne Røines intervjuer med Andreas Andersen, Finn Lysaker, Gunnar S. Krogh og Hans Åge Lysaker