Våningshuset

Skramnes Gård


Våningshuset

Det nye våningshuset på Skramnes sto ferdig i 1899. Byggherre var Elling Skamarken (1840 - 1915) – sønn av Gulbrand som kjøpte gården i 1850. Elling Skamarken drev som ung mann en trelasthandel i Drammen. Senere dro han til Sverige og startet sammen med en barndomsvenn – Hans A. Breien – en rekke tresliperier i Värmland - før han etablerte seg i Sundsvalldistriktet. Omkring århundreskiftet vendte han tilbake til Drammen og Mjøndalen. Han var blitt en holden mann, og brukseier Skamarken ble en framtredende foretningsmann i Drammen.

Arkitekten

Elling Skamarken engasjerte en av Kristianias kjente arkitekter til å tegne den nye hovedbygningen/våningshuset på Skramnes – arkitekten Ivar Cock (1861 – 1905).

”Ivar Cock etablerte arkitektpraksis i Kristiania i 1895, men kan ha tegnet hus i Kristiania tidligere enn dette. Ivar Cock utformet en mengde bygårder og forretningsgårder i Kristianias høykonjunktur henimot år 1900…Ivar Cocks siste arbeid, Hotel Continental i Stortingsgaten 24, er også hans mest kjente og bemerkelsesverdige byggverk. Gården ble oppført i 1900-1901, og er utført i en nybarokk variant med elementer av middelaldersk arkitektur og jugendstil. Her er også Theatercaféen (1901, interiør ved arkitekt Bredo Greve).” Geir Tandberg Steigan


Våningshuset ble tegnet i dragestil, men satt opp i trad. sveitserstil.

Havestuen på Skramnes rundt år 1900. Elling er nummer to fra høyre med sønnene Gustav (stående) og Christian sittende foran Gustav.

Ovnene på Skramnes er fra Drammen Jernstøperi