Våningshuset

Våningshuset

Våningshuset ble tegnet i dragestil, men satt opp i trad. sveitserstil.

Det nye våningshuset på Skramnes sto ferdig i 1899. Byggherre var Elling Skamarken (1840 - 1915) – sønn av Gulbrand som kjøpte gården i 1850. Elling Skamarken drev som ung mann en trelasthandel i Drammen. Senere dro han til Sverige og startet sammen med en barndomsvenn – Hans A. Breien – en rekke tresliperier i Värmland - før han etablerte seg i Sundsvalldistriktet. Omkring århundreskiftet vendte han tilbake til Drammen og Mjøndalen. Han var blitt en holden mann, og brukseier Skamarken ble en framtredende foretningsmann i Drammen.

Arkitekten

Elling Skamarken engasjerte en av Kristianias kjente arkitekter til å tegne den nye hovedbygningen/våningshuset på Skramnes – arkitekten Ivar Cock (1861 – 1905).

”Ivar Cock etablerte arkitektpraksis i Kristiania i 1895, men kan ha tegnet hus i Kristiania tidligere enn dette. Ivar Cock utformet en mengde bygårder og forretningsgårder i Kristianias høykonjunktur henimot år 1900…Ivar Cocks siste arbeid, Hotel Continental i Stortingsgaten 24, er også hans mest kjente og bemerkelsesverdige byggverk. Gården ble oppført i 1900-1901, og er utført i en nybarokk variant med elementer av middelaldersk arkitektur og jugendstil. Her er også Theatercaféen (1901, interiør ved arkitekt Bredo Greve).” Geir Tandberg Steigan


Havestuen på Skramnes rundt år 1900. Elling er nummer to fra høyre med sønnene Gustav (stående) og Christian (sittende) foran Gustav.

Ovnene på Skramnes er fra Drammen Jernstøperi