Skramnes Gård

Skramnes Gård 

Skramnes er en av de eldste gårdene i Nedre Eiker - og en av få gårder hvor det er bevarte gravhauger.

Navnet Skramnes kommer av det gammelnorske ordet Skràma som betyr " å lyse". Dette kan ha vært navnet på Skalpebekken som renner forbi eiendommen. En annen tolkning kan være at skràma betyr en skramme eller rift. Tidligere gikk vannet høyere, og gården lå på et nes som stakk ut i denne sjøen. Berggrunnen består av lagdelt kalkstein. Denne forvitrer lett og det dannes striper. Dette kan være opphavet til navnet.

En gang mot slutten av middelalderen kommer Skramnes under kirken - og på 1600, 1700 og 1800-tallet var Skramnes prestenkesete. I 1845 ble det bestemt at prestenkesetene skulle selges og inntektene fra salgene skulle fungere som et pensjonsfond for presteenker.  I 1850 ble Skramnes Gård solgt til Gulbrand Ellingsen Skamarken fra Tyristrand. Ingen av bygningene som står på gården i dag er fra denne perioden. En av hovedbygningene ble revet i andre halvdel av 1800-tallet og satt opp igjen på Gatetråkka i Krokstadelva. Dette huset ble senere erstattet av Arne Evjens foretningsgård. Nåværende hovedbygning ble reist av Gulbrands sønn, Elling Skamarken.