Nikkerudgruvene

Skramnes Gård

 

Nikkerudgruvene kalles også Aaserudgruvene. Allerede på 1500-tallet var det skjerping etter malm i dette området. På 1690-tallet ble gruvene tatt i bruk av Jens Olsen. Han var eier av Hassel jernverk i Skotselv og forpakter av Kongsberg jernverk. I 1697 overtok Eidsfos Værk rettighetene. Nikkerudgruvene ble regnet som en av verkets viktigste gruver.

 

Det er usikkert når driften ved gruvene startet, men trolig var det på 1600-tallet. På slutten av 1700-tallet ble det en kort periode tatt ut koboltmalm her i Nikkerudgruvene - av Modum Blaafarveverk.

 

Etter en lang periode uten drift, ble det i første del av 1800-tallet igjen aktivitet ved gruvene, og nå var det mer eller mindre sammenhengende drift fram til 1878.

 

I boka Konnerudverket skriver Erik Bjørløw-Larsen at det er dokumentert drift ved gruvene i 1816. Da hadde Eidsfos jernverk 12 mann i arbeid her. I 1825 ble det brutt 836 tønner malm. Det året startet også byggingen av vannrenne og vannkunst.

 

Hovedmalmen i Nikkerudgruvene var magnetitt/magnetjernstein - et mineral som består av mye jern. Magnetittmalmene er svarte, tunge og magnetiske.

Purus vitae dolor ut eu - Urna pulvinar suspendisse