Skramnes Honning

Skramnes Gård


Skramnes Honning

Det er ca. 4000 birøktere i Norge, med til sammen ca. 80000 kuber.

I tillegg til honningproduksjonen er honningbiene våre  viktigste pollinerende insekter.

Her på Skramnes har vi ca 15 kuber. Fram til midten av juli står kubene på gården. Da høster vi sommerhonningen. Deretter frakter vi kubene opp til Saggrenda på lyngtrekk. I slutten av august hentes kubene hjem igjen - og lynghonningen kan høstes.


Honningbier er eusosiale - som betyr at de er ekte sosiale insekter som lever i samfunn som samarbeider på ulike vis. Andre eusosiale insekter er maur, stikkeveps og humler.