Mer om honning

Skramnes Gård


Arbeiderne:

Bisamfunnet består nesten utelukkende av dronningens døtre – arbeiderbier. Det finnes opptil 80 000 individer i et bisamfunn. Abbeidsbiene har følgende oppgaver:

·       Rengjøring - holde det rent i kuben

·       Passe på larvene

·       Varte opp dronningen

·       Bygge opp voksrammene

·       Holde orden i kuben

Dronene:

·       Det noen få hundre droner i et bisamfunn– dvs. hannbier

·       Dronen er haploide - dvs. har bare ett sett kromosomer (kjønnsceller).

·       Dronene oppsøker «droneplasser» for å søke etter unge dronninger

·       På sensommeren blir dronene sendt ut av bisamfunnet og dør

Dronningen:

Normalt er det kun en dronning i samfunnet

•En dronning kan bli opptil 6 år gammel og kan legge  2000 egg i døgnet

•En dronning parrer seg når den er få dager gammel med opp til 10 droner

•Deretter parrer den seg aldri mer

•Bisamfunnet vil lage dronninglarver selv når behovet oppstår