Mer om honning

Skramnes Gård

 

Arbeiderne:

Bisamfunnet består nesten utelukkende av dronningens døtre – arbeiderbier. Det finnes opptil 80 000 individer i et bisamfunn. Abbeidsbiene har følgende oppgaver:

·       Rengjøring - holde det rent i kuben

·       Passe på larvene

·       Varte opp dronningen

·       Bygge opp voksrammene

·       Holde orden i kuben

Dronene:

·       Det noen få hundre droner i et bisamfunn– dvs. hannbier

·       Dronen er haploide - dvs. har bare ett sett kromosomer (kjønnsceller).

·       Dronene oppsøker «droneplasser» for å søke etter unge dronninger

·       På sensommeren blir dronene sendt ut av bisamfunnet og dør

Dronningen:

Normalt er det kun en dronning i samfunnet

•En dronning kan bli opptil 6 år gammel og kan legge 2000 egg i døgnet

•En dronning parrer seg når den er få dager gammel med opp til 10 droner

•Deretter parrer den seg aldri mer

•Bisamfunnet vil lage dronninglarver selv når behovet oppstår

 

Purus vitae dolor ut eu - Urna pulvinar suspendisse